Gotowi Na Sukces - Aktualności

Maj 2015

W tym miesiącu, zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, swój staż ukończył jeden mężczyzna.

Mamy głęboką nadzieję, że znajdzie pracę w wymarzonym zawodzie - obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych.

Na koniec miesiąca w projekcie uczestniczy nadal 19 osób, w tym na stażach 15.

Ponieważ projekt się już kończy, nie planujemy nowych staży.

 

Kwiecień 2015

Zakończyły się ostatnie, przewidziane w projekcie kursy.

Pięciu mężczyzn, którzy ukończyli kurs operatorów wózków jezdniowych, bez problemu zdali egzamin UDT.

Mężczyzna, który uczestniczył w kursie spawania dwoma metodami, także bez problemu zdał egzamin, otrzymując dokumenty potwierdzające nowe umiejętności.

W stażach także zmiany.

Mężczyzna, który szlifował umiejętność spawania, zakończył staż i rozpoczął pracę zawodową w tym kierunku.

Na koniec miesiąca swój udział w stażach i projekcie zakończyło dwóch mężczyzn, którzy podnosili swoje umiejętności pracując na koparko-ładowarce.

Dwóch z mężczyzn, którzy ukończyli kurs na wózki jezdniowe, rozpoczęli staże w tym kierunku.

Staż rozpoczął także mężczyzna, który ukończył kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych.

Niestety musieliśmy pożegnać się z jednym z beneficjentów, który ewidentnie przestał realizować IPD, nie pojawiał się w pracy,

nie pojawiał się na umówionych wspólnie spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym.

W miesiąc maj wchodzimy z 16-toma stażystami.

 

Marzec 2015

Marzec to czas intensywnych zajęć dla naszych beneficjentów.

Trzy kobiety ukończyły z powodzeniem kursy asystentka/sekretarka i jeszcze w tym miesiącu rozpoczęły swoje staże zawodowe.

Jedna kobieta ukończyła kurs animatora czasu wolnego i już szlifuje nową wiedzę na tym właśnie stanowisku.

Mężczyzna, który wrócił do projektu rozpoczął staż jako operator wózka jezdniowego (ukończył właśnie ten kurs).

Pięciu mężczyzn rozpoczęło kurs operatorów wózków jezdniowych. Kurs już ukończyli a przed nimi jeszcze egzamin UDT. Trzymamy za nich kciuki.

Dwójka beneficjentów ukończyła kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, otrzymując stosowne dokumenty.

Jeden mężczyzna rozpoczął staż spawania dwoma metodami.

Jeden mężczyzna ukończył staż administratora stron www. Wierzymy, że zrealizuje wszystkie cele, które sobie postawił!
Na koniec miesiąca na stażach jest 17 osób.


Ponieważ zbliżają się święta, chcielibyśmy wszystkim złożyć życzenia radosnych świąt i mokrego dyngusa :):):)

 

Luty 2015

Zgodnie z projektem przeprowadziliśmy intensywną rekrutację, do piątej grupy beneficjentów.
Do projektu od 01.02.2015 zrekrutowano12 nowych osób. Były to 5 kobiet i 7 mężczyzn. Do projektu wrócił także jeden beneficjent, który w poprzednim roku zakończył w nim udział, nie podejmując stażu zawodowego. Jednak jego koleje losu pokazały, że staż zawodowy pomoże mu odnaleźć się na rynku pracy.
Wszystkie nowe osoby korzystały z pomocy punktu doradztwa zawodowego i psychologa.
Przy pomocy tych specjalistów, beneficjenci zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami wybierali kursy, które pomogą podnieść im swoją atrakcyjność zawodową na rynku pracy. Kursy zaczną się w miesiącu marcu.
W lutym dla piątej grupy beneficjentów odbyły się warsztaty podnoszące umiejętności społeczne potrzebne w aktywizacji zawodowej.

Tematy warsztatów to:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety
 • warsztat odkrywania własnego potencjału i planowania kariery

Po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające swój udział a tym samym i zdobytą wiedzę.

Poza tym mamy nowych stażystów. Mężczyzna, który ukończył kurs operatora wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO rozpoczął staż na tym właśnie stanowisku.

Dwóch mężczyzn, którzy ukończyli kursy na operatorów koparko-ładowarki, odbywają staże w tym kierunku.

Z końcem lutego zakończył się półroczny staż jeden z beneficjentów trzeciej grupy.
Na koniec miesiąca mamy 13 stażystów.

 

Styczeń 2015

Styczeń to czas staży w naszym projekcie.
Dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w kursie kucharskim I i II stopnia, rozpoczęło staże zawodowe.
Kobieta, która ukończyła kurs fryzjerski, rozpoczęła staż na tym właśnie stanowisku.
Mężczyzna, który podnosił swoje kwalifikacje zawodowe jako spawacz, zaczął staż w tym właśnie kierunku.

Beneficjent, który ukończył kurs magazyniera, stażuje na tym stanowisku w jednej z firm.

Zatem jak widzicie, na stażach jest 5 nowych osób.

Jednocześnie swoje staże ukończyło 5 kobiet (trzy asystentki/sekretarki, jedna opiekunka w świetlicy dla dzieci i jedna sprzedawczyni).

Na koniec stycznia na stażach pozostaje niezmiennie 11 osób.

 

Grudzień 2014

Grudzień to czas przygotowań do świąt i pięknych chwil w gronie najbliższych.
Ale dla naszych beneficjentów to także okres intensywnych szkoleń.
Dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w kursie kucharskim I i II stopnia, ukończyło go z powodzeniem. W przyszłym miesiącu rozpoczną staże zawodowe.
Jedna z kobiet ukończyła kurs sekretarsko-asystencki z językiem angielskim i już rozpoczęła staż zawodowy.
Druga z kobiet z końcem grudnia zakończyła kurs fryzjerski, otrzymując stosowne dokumenty potwierdzające nowo zdobytą wiedzę. Teraz staż zawodowy będzie dla niej kolejnym wyzwaniem.
Mężczyzna, który podnosił swoje kwalifikacje zawodowe jako spawacz, z powodzeniem zdał egzamin potwierdzający nowe umiejętności.
Mężczyzna, który ukończył kurs operatora wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO, zdał śpiewająco państwowy egzamin Urzędu Dozoru Technicznego.
Obydwaj mężczyźni, którzy uczestniczyli w kursie operatora koparko-ładowarki, z powodzeniem zdali trudne egzaminy z obsługi tego sprzętu.
Jeden mężczyzna przeszedł kurs wychowawcy kolonijnego, a po jego zakończeniu rozpoczął staż w świetlicy środowiskowej.
Beneficjent, który przeszedł kurs obsługi komputera i urządzeń biurowych w listopadzie, już od początku grudnia jest stażystą, szlifującym swoje nowe umiejętności.
Zatem, jak widzicie, na stażach są 3 nowe osoby.
Jedna osoba zakończyła w miesiącu grudniu staż na stanowisku spawacza.

Na koniec grudnia na stażach pozostaje 11 osób.

Wszystkim naszym byłym, obecnym i przyszłym beneficjentom życzymy samych sukcesów w nadchodzącym 2015 roku :):):)

 

Listopad 2014

Listopad to dla naszych beneficjentów czas intensywnych kursów. Część z nich już się zakończyła z końcem miesiąca, inne będą kontynuowane w grudniu.
Dwóch mężczyzn rozpoczęło i uczestniczy nadal w kursie kucharskim I i II stopnia.
Jeden mężczyzna przeszedł kurs obsługi komputera i urządzeń biurowych. Po jego zakończeniu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności.
Jeden mężczyzna przeszedł kurs magazyniera, logistyka z obsługą komputera. Po jego zakończeniu także otrzymał stosowne zaświadczenia.
Jedna z kobiet rozpoczęła kurs sekrestarsko-asystencki z językiem angielskim. Jej kurs będzie kontynuowany w miesiącu grudniu.
Druga z kobiet rozpoczęła kurs fryzjerski. Ten kurs także będzie kontynuowany w kolejnym miesiącu.
Dwóch mężczyzn rozpoczęło kurs spawacza. Jeden z nich kontynuuje zdobywanie nowych umiejętności, a drugi niestety zrezygnował zarówno z kursu jak i udziału w całym projekcie.
Jeden mężczyzna przeszedł kurs operatora wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO. W przyszłym miesiącu będzie miał egzamin z Urzędu Dozoru Technicznego.
Dwóch mężczyzn rozpoczęło i kontynuuje kurs operatora koparko-ładowarki.
Ostatni z beneficjentów czwartej grupy, rozpocznie wybrany przez siebie kurs wychowawcy kolonijnego w przyszłym miesiącu.
Zmieniła się także ilość stażystów.
W listopadzie, zgodnie z IPD swoje staże ukończyły dwie osoby - kosmetyczka i operator wózka jezdniowego.
Zatem na koniec miesiąca staże kontynuuje 9 beneficjentów.

 

Październik 2014

Jak zakładaliśmy, zgodnie z projektem przeprowadziliśmy intensywną rekrutację, do czwartej grupy beneficjentów.
Do projektu od 01.10.2014 weszło 12 nowych osób. Były to  2 kobiety i 10 mężczyzn.
Wszystkie nowe osoby korzystały z pomocy punktu doradztwa zawodowego i psychologa.
Przy pomocy tych specjalistów, beneficjenci zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami wybierali kursy, które pomogą podnieść im swoją atrakcyjność zawodową na rynku pracy. Kursy zaczną się w miesiącu listopadzie.
W październiku dla czwartej grupy beneficjentów odbyły się  warsztaty podnoszące umiejętności społeczne potrzebne w aktywizacji zawodowej.

Tematy warsztatów to:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety
 • warsztat odkrywania własnego potencjału i planowania kariery

Po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające swój udział a tym samym i zdobytą wiedzę.

Jeden mężczyzna, który z powodzeniem zdał egzamin z spawania rozpoczął staż, szlifując swoją nowo zdobytą wiedzę. Czterech innych mężczyzn z powodzeniem zakończyło zaplanowane dla nich staże. Były to staże na stanowisku operator wózka jezdniowego, dwóch spawaczy i administrator stron www, sprzedawca. Zatem jeśli ktoś uważnie śledzi nasze zapiski już wie, że nadal mamy 11 stażystów.

 

Wrzesień 2014

Minął kolejny miesiąc realizacji naszego projektu.

Rozpoczęliśmy spotkania informacyjne, których celem jest rekrutacja beneficjentów do czwartej grupy projektu.
A co u naszych obecnych beneficjentów?
We wrześniu jeden mężczyzna kontynuuje kurs spawania. Kurs ma zakończyć się egzaminem w przyszłym miesiącu. Nie musimy zapewniać, że wszyscy trzymamy za niego kciuki.
Z początkiem września jeden beneficjent rozpoczął staż jako informatyk-handlowiec, a na koniec miesiąca jedna ze stażystek zakończyła staż jako opiekunka świetlicy.
Zatem na stażach nadal pozostaje 14 osób.
A kolejne wieści już za miesiąc :)

 

plakat

 

 

Sierpień 2014

Sierpień to czas wyjazdów wakacyjnych, ale nie dla naszych beneficjentów.
Dwóch mężczyzn, którzy w zeszłym miesiącu rozpoczęli kurs projektowania stron www, w tym miesiącu z powodzeniem go zakończyło, otrzymując stosowne zaświadczenia.
Kolejny mężczyzna rozpoczął kurs spawania, planowany czas zakończenia kursu to październik 2014.
W sierpniu trzech mężczyzn zakończyło zaplanowane dla nich staże, teraz dwóch szuka pracy a jeden został zatrudniony w firmie, w której odbywał staż. Dostał umowę o pracę na cztery lata!.
Jedna kobieta postanowiła, pomimo długich rozmów z pracownikami projektu, niestety przerwać staż z końcem sierpnia.
Jednak ilość stażystów nie zmniejszyła się. Dwie kobiety rozpoczęły staże jako sekretarki-asystentki, jeden mężczyzna jako administrator stron www, a dwóch pracuje, wykorzystując swoje umiejętności zdobyte na kursie wózków widłowych. Jedna z naszych beneficjentek rozpoczęła staż jako kosmetyczka.
Zatem na koniec miesiąca na stażach pozostaje 14 osób.

 

Lipiec 2014

W lipcu uczestnicy projektu z 3-ej grupy przystąpili do kursów zawodowych.
Dwie uczestniczki projektu przystąpiły i ukończyły kurs asystentek-sekretarek. Trzech mężczyzn wybrało kurs na wózki widłowe. Kurs ukończyli, teraz przed nimi jeszcze egzamin UDT. Wierzymy, że zdadzą go na pomyślnie. Jedna z kursantek szkoliła się w wybranym przez siebie kursie kosmetycznym - zdobienia paznokci i rzęs. Otrzymała już certyfikaty, potwierdzające jej nowe umiejętności. Dwóch uczestników wybrało kurs projektowania stron www, który ukończą w przyszłym miesiącu. Mężczyzna, który wybrał kurs spawacza, rozpocznie go dopiero w sierpniu.
Na staż w lipcu weszło dwóch mężczyzn, obydwaj doskonalą swoje umiejętności zdobyte na kursie spawania.
Dwóch mężczyzn ukończyło swoje staże. Było to staż pracownika biurowego i operatora koparko-ładowarki. Trzymamy za nich kciuki w poszukiwaniach pracy.
Zatem na koniec miesiąca lipca w projekcie "Gotowi Na Sukces" na stażach pozostaje nadal 12 osób.

 

Czerwiec 2014

Jak zakładaliśmy, zgodnie z projektem przeprowadziliśmy intensywną rekrutację, do trzeciej grupy beneficjentów.
Do projektu od 01.06.2014 weszło 10 nowych osób. Były to 3 kobiety i 7 mężczyzn. Ponieważ jeden z mężczyzn zrezygnował z udziału w projekcie, na jego miejsce wszedł inny beneficjent z listy rezerwowej.
Wszystkie nowe osoby skorzystały z pomocy punktu doradztwa zawodowego i psychologa.
Przy pomocy tych specjalistów, beneficjenci zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami wybierali kursy, które pomogą podnieść im swoją atrakcyjność zawodową na rynku pracy..
Na prośbę beneficjentów, ale po sprawdzeniu ich gotowości do podjęcia nowych działań już w czerwcu odbyły się warsztaty podnoszące umiejętności społeczne potrzebne w aktywizacji zawodowej.

Tematy warsztatów to:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety
 • warsztat odkrywania własnego potencjału i planowania kariery

 W warsztatach wzięło udział 10 osób, które są nadal w trzeciej grupie projektu. Po ich zakończeniu wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające swój udział a tym samym i zdobytą wiedzę.

Trzech mężczyzn, którzy uczestniczyli w kursie spawania, zdali końcowe egzaminy na oceny dobre. Jeden z mężczyzn już w połowie miesiąca podjął staż, który jest kompatybilny z wybranym kursem, a dwóch kolejnych z pewnością rozpocznie podobne staże w przyszłym miesiącu.

Trzy osoby z pierwszej grupy, które odbywały 6-miesięczne staże od stycznia 2014 - z końcem czerwca 2014 zakończyło je, otrzymując stosowne dokumenty potwierdzające przeszkolenie na wybranych stanowiskach. Teraz poszukują pracy i z tego co wiemy, dwie osoby już w przyszłym miesiącu zaczną pracę na etacie. Mamy nadzieję, że wykorzystując świeżo zdobytą wiedzę, będą cennymi pracownikami dla swoich pracodawców.

Na koniec miesiąca czerwca w projekcie "Gotowi Na Sukces" na stażach pozostaje nadal 12 osób.

 

Maj 2014

W maju beneficjenci projektu Gotowi Na Sukces intensywnie zdobywali nową wiedzę poprzez udział w kursach i stażach zawodowych.

Trzech mężczyzn kontynuowało kurs spawania metodą TIG. Na zajęcia chodzą pilnie, przygotowując się do zbliżających się egzaminów. Wszyscy przyszli spawacze mają kurs do pierwszej połowy czerwca 2014 r.

Cały czas trwają staże.
Do 11 osób, które korzystały z nich w poprzednich miesiącach, dołączyli kolejni stażyści (3 osoby).
Na koniec miesiąca w projekcie "Gotowi Na Sukces" było 14 stażystów.

Jedna kobieta z końcem miesiąca zakończyła zaplanowaną dla niej ścieżkę uczestnictwa w projekcie. Mamy nadzieję, że wykorzystując świeżo zdobytą wiedzę, szybko zdobędzie pracę w interesującym ją zawodzie.

Pod koniec miesiąca przeprowadziliśmy intensywną rekrutację, do trzeciej grupy beneficjentów. O jej efektach napiszemy w przyszłym miesiącu.

 Plakat 

 

Kwiecień 2014

W tym miesiącu nasi beneficjenci intensywnie podnosili swoje kwalifikacje przez kursy zawodowe.

Zakończyły się kursy, które trwały od zeszłego miesiąca. Były to - kurs operatora wózka widłowego specjalistycznego ze zmiennym wysięgiem (jeden mężczyzna), kurs operatora koparko-ładowarki (jeden mężczyzna), kurs wychowawcy kolonijnego plus (jedna kobieta), kurs programowania stron www (jeden mężczyzna). Wszyscy otrzymali stosowne dokumenty potwierdzające nowo zdobytą wiedzę.
W tym miesiącu trzech mężczyzn rozpoczęło kurs spawania metodą TIG. Skorzystaliśmy z dwóch ośrodków szkoleniowych. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, gdyż dwóch mężczyzn jest z placówki w Męckiej Woli, a jeden z Sokolnik. Wybraliśmy dla nich firmy szkoleniowe, będące najbliżej ich miejsca przebywania. To zmniejszy koszt przejazdów na kurs. Wszyscy przyszli spawacze mają kurs do pierwszej połowy czerwca 2014 r.

Cały czas trwają staże.
Do 6 osób, które korzystały z nich w poprzednim miesiącu, dołączyli kolejni stażyści (5 osób).
Na koniec miesiąca w projekcie "Gotowi Na Sukces" było 11 stażystów.
Kolejni rozpoczną staże w maju.

 

Marzec 2014

W miesiącu marcu odbyły się warsztaty dla drugiej grupy beneficjentów „GOTOWI NA SUKCES”.

Tematy warsztatów to:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety
 • warsztat odkrywania własnego potencjału i planowania kariery

 

W warsztatach wzięło udział 12 osób, które są nadal w drugiej grupie projektu. Po ich zakończeniu wszyscy otrzymali
certyfikaty potwierdzające swój udział a tym samym i zdobytą wiedzę.

Po zakończonych warsztatach, rozpoczął się czas, gdy nasi beneficjenci podnoszą swoje kwalifikacje przez kursy zawodowe.

Dwie kobiety, zgodnie ze swoimi preferencjami ukończyły kurs asystentka/ sekretarka.

Kolejna kobieta ukończyła kurs florystyki.

Jeden z mężczyzn ukończył kurs podstawy obsługi komputera, a kolejna beneficjentka kurs obsługi kas fiskalnych.

Wszyscy otrzymali stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nowo zdobyte umiejętności.

Od marca trwają także kursy operatora wózka widłowego specjalistycznego ze zmiennym wysięgiem (jeden mężczyzna), kurs operatora koparko-ładowarki (jeden mężczyzna), kurs wychowawcy kolonijnego plus (jedna kobieta), kurs programowania stron www (jeden mężczyzna). Te kursy mają zakończyć się w kolejnym miesiącu i wierzymy, że nasi beneficjenci bez problemów zdadzą egzaminy potwierdzające ich nowe umiejętności.

W marcu 7 uczestników projektu nadal kontynuowało rozpoczęte staże.

Jeden mężczyzna z końcem miesiąca zakończył staż na stanowisku operator koparko-ładowarki. Tym sposobem przeszedł całą zaplanowaną dla niego ścieżkę uczestnictwa w projekcie. Wierzymy, że zdobyte doświadczenie pozwoli mu znaleźć stabilną pracę. Michale, trzymamy kciuki!


Na koniec kilka zdjęć. Ponieważ mamy wiosnę, chcemy zaprezentować kilka kwiatowych kompozycji kwiatowych - wszystkie zrobione przez naszą florystkę :)

  

  

  

 

 

Luty 2014

W miesiącu lutym, po przeprowadzonej rekrutacji, rozpoczęła udział w projekcie kolejna grupa beneficjentów.

Plakat


Z dniem 1-go lutego do projektu przystąpiło 11 osób. Było to 7 mężczyzn i 4 kobiety. Kolejna kobieta dołączyła do grupy 17 lutego. Ponieważ jeden z mężczyzn zrezygnował z swojego udziału już po 3 tygodniach, na jego miejsce wszedł mężczyzna będący na liście rezerwowej. Osoby te w bieżącym miesiącu korzystały z kompleksowej pomocy doradcy zawodowego w Punkcie Doradztwa Zawodowego w Zgierzu. W sytuacjach trudnych wspierał wszystkich także psycholog.

Dwóch mężczyzn, którzy kontynuowali kursy zawodowe w tym miesiącu z powodzeniem zakończyli ten etap, otrzymując dokumenty potwierdzające ich nowo zdobyte umiejętności. Już zaczęli utrwalać nową wiedzę, uczestnicząc w stażach zawodowych. Jeden z beneficjentów uczy się trudnego zawodu fryzjera a drugi pilnie pracuje w warsztacie samochodowym.
Wszystkie staże rozpoczęte w miesiącu styczniu były nadal kontynuowane.

Dzięki unijnym funduszom przybędzie specjalistów na rynku pracy :)

 

 

Styczeń 2014

Minął kolejny miesiąc w projekcie "GOTOWI NA SUKCES"

Od początku stycznia pięcioro naszych beneficjentów rozpoczęło staże zawodowe. Dwie kobiety, które ukończyły kursy - jedna kurs animatora czasu wolnego, a druga wychowawcy kolonijnego plus, rozpoczęły staże w świetlicy środowiskowej. Mężczyzna, który ukończył w zeszłym miesiącu kurs na koparko-ładowarki, rozpoczął staż zgodnie ze zdobytymi uprawnieniami. Kolejna kobieta jest stażystką w firmie krawieckiej, jeden z mężczyzn pracuje w sklepie zoologicznym.

Dwóch mężczyzn nadal uczestniczy w kursach, w wybranych przez siebie zawodach. Jeden zdobywa uprawnienia jako spawacz, drugi uczy się tajników zawodu fryzjera.
Kursy mają zakończyć się w przyszłym miesiącu. Trzymamy kciuki za zdane egzaminy.

W tym miesiącu trójka naszych beneficjentów zakończyła udział w projekcie. Jedna osoba podjęła pracę zawodową. Na razie ma dwutygodniową umowę o pracę, ale wierzymy, że kolejne będą dłuższe.

Rozpoczęliśmy rekrutację do drugiej grupy.

Zainteresowanie projektem jest duże. Wierzymy, że uda nam się pomóc kolejnym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Oczywiście wszystkie nasze działania są zgodne z polityką równych szans płci. Osoby do projektu są wybierane na zasadach sprawiedliwej i otwartej rekrutacji.

 

Grudzień 2013

Upłynął naszym beneficjentom bardzo pracowicie.

Kobieta, która w poprzednim miesiącu rozpoczęła kurs wychowawcy kolonijnego plus, ukończyła go z sukcesem. Podobnie drugi beneficjent, który zaczął kurs w ubiegłym miesiącu, ma już uprawnienia do pracy na koparko-ładowarce. W grudniu kursy rozpoczęli (a często i ukończyli) kolejni odbiorcy projektu. Jedna z kobiet może się już poszczycić ukończonym kursem na animatora czasu wolnego, druga kursem komputerowym a trzecia kursem krawieckim. Jeden mężczyzn ukończył kurs obsługi kas fiskalnych a dwóch kolejnych kurs na wózki widłowe (tych dwóch panów czeka jeszcze egzamin UDT, który mają w styczniu). W grudniu rozpoczęły się także kursy - fryzjerski i spawacza. Jednak ich zakończenie jest planowane dopiero na luty 2014. Jak łatwo zauważyć, 10 beneficjentów postanowiło zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Natomiast 11 odbiorca projektu zakończył swój udział na początku grudnia (zgodnie z zaplanowaną dla niego ścieżką uczestnictwa) i jeszcze przed Bożym Narodzeniem dostarczył nam swoją umowę o pracę (na razie na dwa miesiące).
Informacje o kursach zamieszczaliśmy na portalu "Inwestycje w kadry", a w firmach szkolących wisiały informacje, że kursy uczestników rekrutujących się z Fundacji Arka są współfinansowane z funduszy unijnych.
Zamieszczamy kilka zdjęć z jednego z kursów. Aż trudno uwierzyć, ale na początku grudnia był dzień, gdy w Zgierzu było troszkę śniegu:).

Ponieważ "za pasem" kolejny rok, życzymy wszystkim samych sukcesów w 2014 i spełnienia marzeń. :)

  

  

 


Listopad 2013

W miesiącu listopadzie odbyły się warsztaty dla pierwszej grupy beneficjentów  „GOTOWI NA SUKCES”.

Tematy warsztatów to:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety
 • warsztat odkrywania własnego potencjału i planowania kariery

 

W warsztatach wzięły udział wszystkie osoby, które przystąpiły do projektu.

Po ich zakończeniu już w listopadzie dwójka beneficjentów rozpoczęła kursy zawodowe. Jeden z mężczyzn rozpoczął kurs na koparko-ładowarkę, a jedna kobieta kurs wychowawcy kolonijnego plus.

W kolejnym miesiącu planujemy kursy dla następnych uczestników projektu.

Jeden z mężczyzn po udziale w warsztatach zakończył swój udział w projekcie. Trzymamy kciuki, by zdobyte umiejętności pomogły mu się łatwiej odnaleźć na rynku pracy.

 


Październik 2013

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Gotowi na sukces”. Zainteresowanie nim było bardzo duże.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do pierwszej grupy przyjęto 11 osób (4 kobiety i 7 mężczyzn).

Już od października wszyscy będą korzystać z kompleksowej pomocy doradcy zawodowego w naszym Punkcie Doradztwa Zawodowego w Zgierzu.

 

Zakupiliśmy sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji programu.