Aktualności - przebieg realizacji programu


Program "Lepiej dla nas" z końcem sierpnia został zakończony.
 

Do projektu przystąpiło 107 beneficjentów, a w tym 106 przeszło całą zaplanowaną dla nich ścieżkę uczestnictwa.

57 osób ukończyło kursy zawodowe a 10 odbyło półroczne staże zawodowe.
 

Bardzo dziękujemy wszystkim z którymi współpracowaliśmy tj. - pracownikom WUP (a szczególnie naszemu opiekunowi programu), firmom, które tak profesjonalnie szkoliły naszych beneficjentów, pracodwacom, którzy przyjęli naszych podopiecznych na staże, osobom prowadzącym warsztaty kompetencji społecznych, pracownikowi punktu doradztwa zawodowego, osobie opiekującej się dziećmi naszych podopiecznych, naszej skrupulatnej księgowej i wspaniałemu informatykowi. Podpisane: koordynator "Lepiej dla nas."


Sierpień 2012


W sierpniu dla naszych beneficjentów zostały przeprowadzone kolejne dwudniowe warsztaty "Pozytywnej autoprezentacji. Zdobyta na nich wiedza przyda się naszym podopiecznym podczas rozmowy kwalifikacyjnej W warsztatach brało udział 19 osób, w tym 1 kobieta i 18 mężczyzn.

W obecnym, ostanim miesiącu trwania projektu działamy pełną parą. 10 mężczyzn, którzy rozpoczęli kurs na wózki widłowe, z końcem miesiąca podejdą do egzaminu UDT. Wierzymy, że wszyscy ukończą go z powodzeniem a nowe kwalifikacje będą przez nich wykorzystane w przyszłych miejscach pracy.
Trzy osoby uczestniczą w kursie fakturowanie komputerowe z modułem obsługi kasy fiskalnej, który także trwa niemalże do końca miesiąca. Za nich także trzymamy kciuki.
Oczywiście w placówkach przeprowadzających w/w kursy wiszą informacje, że są one współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dwie osoby, nadal uczestniczą do końca miesiąca w stażach zawodowych.

 

Lipiec 2012


W lipcu dla naszych beneficjentów zostały przeprowadzone kolejne dwudniowe warsztaty. Ich tematem była "Efektywne poszukiwanie pracy".
Temat naprawdę istotny, gdy w kraju rośnie bezrobocie!. W warsztatach brało udział 19 osób, w tym 1 kobieta i 18 mężczyzn.
W obecnym miesiącu kolejnych 10 mężczyzn rozpoczęło kurs na wózki widłowe, którego zakończenie planujemy na koniec sierpnia. Wierzymy, że wszyscy ukończą go z powodzeniem, takim jak te cztery osoby, które ten kurs rozpoczęli w miesiącu czerwcu.Oczywiście w placówce przeprowadzającej w/w kurs wisi informacja, że jest on współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kolejnym, ostatnim już miesiącu trwania programu planujemy kolejne kursy.

Dwie osoby kontynuują staże zawodowe. Są to jedna kobieta i jeden mężczyzna. Jedna kobieta swój staż zakończyła na początku lipca.
Trzymamy kciuki by znalazła zatrudnienie.

 

Czerwiec 2012


 W czerwcu dla naszych beneficjentów zostały przeprowadzone kolejne dwudniowe warsztaty. Ich tematem była "Redukcja slangu i zachowań kryminalnych". Temat naprawdę istotny, gdy pamiętamy o ludowym porzekadle - jak cię widzą, tak cię piszą. W warsztatach brało udział 26 osób, w tym 3 kobiety i 23 mężczyzn.

W obecnym miesiącu kolejnych 4 mężczyzn rozpoczęło kurs na wózki widłowe, którego zakończenie planujemy na miesiąc lipiec. Wierzymy, że wszyscy ukończą go z powodzeniem.Oczywiście w placówce przeprowadzającej w/w kurs wisi informacja, że jest on współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kolejnych miesiącach planujemy kolejne kursy.

Trzy osoby kontynuują staże zawodowe. Są to dwie kobiety i jeden mężczyzna.

 

Maj 2012


 W miesiącu maju do piątej grupy beneficjentów dołączyły dwie nowe osoby.
Dla naszych beneficjentów zostały przeprowadzone dwudniowe warsztaty. Ich tematem była "Komunikacja z elementami asertywności".
W warsztatach wzięły udział 4 kobiety i 15 mężczyzn, w sumie 19 osób.
Wszyscy uczestnicy uczyli się sztuki aktywnego słuchania oraz ćwiczyli używania w języku "ja".

Wszystkie osoby, które w poprzednich miesiącach rozpoczęły kurs na wózki widłowe z powodzeniem go ukończyły. Szczerze gratulujemy.

Także kolejna nasza beneficjentka ukończyła kurs manicure i zdobienia paznokci, co potwierdza otrzymany przez nią certyfikat.
Wierzymy, że nowe umiejętności pomogą jej znaleźć wymarzoną pracę.

Następna nasza beneficjentka ukończyła staż zawodowy w świetlicy środowiskowej. Wszyscy będą ją tam serdecznie wspominać.
Na stażach nadal pozostaje trójka beneficjentów.

O kolejnych naszych działaniach powiemy w przyszłym miesiącu.


Kwiecień 2012


W miesiącu kwietniu do programu przystąpiła kolejna grupa beneficjentów.

Zostały przeprowadzone dla nich dwudniowe warsztaty pt."przełamywanie stereotypu kobiety i mężczyzny we współczesnym świecie".
Podczas warsztatów, w których uczestniczyło 17 osób (13 mężczyzn i 4 kobiety) nasi beneficjenci wspólnie wypracowali definicję stereotypu.
Następnie zastanawiali się jakie stereotypy kierują ich życiem. W drugim dniu zajęć tematem była dyskryminacja jako wynik stereotypowego myślenia.

Osoby, które w zeszłym miesiącu rozpoczęły kurs na kasy fiskalne zdały z powodzeniem egzaminy, o czym z przyjemnością donosimy.

Dwóch kolejnych mężczyzn rozpoczęło cieszący się niesłabnącym powodzeniem kurs obsługi wózków widłowych.
Aktualnie zatem w tego typu kursie uczestniczy czterech naszych beneficjentów. Wierzymy, że już niedługo będą mieć zdane egzaminy.

Kolejne informacje o naszym programie wkrótce.
 

Marzec 2012


W miesiącu marcu praca w projekcie trwa nadal.

Odbyły się kolejne warsztaty, których tematem była "Pozytywna autoprezentacja".
W warsztatach uczestniczyło 18 osób (5 kobiet i 13 mężczyzn). Na warsztatach przeprowadzono ćwiczenia podczas których beneficjenci sprawdzili czy potrafią się pozytywnie zaprezentować i jak to robią. Stworzenie również min. listy swoich pozytywów w czterech obszarach: wygląd fizyczny, umiejętności, cechy charakteru, relacje z innymi. Prowadzący pomogli uzupełnić te listy o dodatkowe informacje, które „umknęły autorowi”.

Wszystkie osoby, które w ubiegłym miesiącu rozpoczęły kursy zawodowe, w marcu zdały egzaminy podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Gratulujemy .

Z końcem marca dwóch mężczyz rozpoczęło kurs na wózki widłowe a jedna kobieta i jeden mężczyzna kurs na kasy fiskalne. Trzymamy kciuki za zdane egzaminy.

Jeden z naszych beneficjentów zakończył z powodzeniem staż, a dwie kolejne osoby zostały na nie skierowane. Tym sposobem zostały wykorzystane wszystkie zaplanowane przez nas staże.

Przeprowadziliśmy rekrutację do kolejnej grupy beneficjentów, która od kwietnia weźmie udział w naszych działaniach.

 

Luty 2012


Mimo, że miesiąc luty jest najkrótszy w roku, wykorzystaliśmy go maksymalnie.

Odbyły się kolejne dwudniowe warsztaty "Efektywnego poszukiwania pracy". W warsztatach uczestniczyło 19 osób (4 kobiety i 15 mężczyzn).
Na warsztatach stworzono wraz z grupą przykładowy tydzień pracy bezrobotnego tj. jakie działania należy wykonywać żeby znaleźć pracę. Podkreślono wagę konsekwencji tych działań i samodyscypliny w okresie poszukiwania pracy. Stworzono z grupą listę postaw, zachowań oraz działań, które sprzyjają znalezieniu pracy. Przybliżono ABC zatrudnionego: informacje o prawach i obowiązkach pracownika, potrzebnych dokumentach, szkoleniach. Przedstawiono i wyjaśniono różne rodzajów umów, co powinno być zawarte w umowach.

W lutym rozpoczęły się także kolejne kursy.
Trzech naszych beneficjentów rozpoczęło kurs na wózki widłowe i wierzymy, że w miesiącu marcu pozytywnie zdadzą egzamin UDT.
Kolejny nasz beneficjent rozpoczął kurs na magazyniera z obsługą kas fiskalnych. Ten kurs również zakończy się egzaminem w kolejnym miesiącu.
Następne kursy i staże już wkrótce.

 

Styczeń 2012


W miesiącu styczniu odbyły się kolejne warsztaty dla czwartej grupy beneficjentów.

W warsztatach uczestniczyło 18 osób (5 kobiet i 13 mężczyzn).
Ich tematem była redukcja slangu i zachowań kryminalnych. Dzięki tym zajęciom nasi beneficjenci mogli sami zastanowić się na ile używanie przez nich slangu jest nieadekwatne i szkodliwe. Stworzyli bilans zysków i strat z powodu korzystania w różnych sytuacjach życiowych ze slangu i zachowań kryminalnych.

W styczniu kolejna nasza podopieczna rozpoczęła półroczny staż. Trzy osoby , które wcześniej takie staże rozpoczęły nadal w nich uczestniczą.
Zaplanowaliśmy, że z początkiem kolejnego miesiąca trójka naszych beneficjentów rozpocznie kurs na wózki widłowe, a jeden kurs magazyniera z obsługą kas fiskalnych. Mamy nadzieję, że nasi beneficjenci dzięki nowym umiejętnościom łatwiej odnajdą się na rynku pracy.


Nowy Rok 2012


Do siego roku!
 


Grudzień 2011


Odbyły się kolejne warsztaty o komunikacji z elementami asertywności, na których uczestnicy uczyli się sztuki aktywnego słuchania oraz ćwiczyli używania w języku "ja."
W warsztatach uczesniczyło 19 osób - 14 mężczyzn i 5 kobiet.

 

W tym miesiącu do grupy dołączyły 4 nowe osoby. Po raz pierwszy zdarzyło się, że jeden benficjent zrezygnował z udziału w projekcie.

Dwie osoby kontynuują staże zawodowe, a trzecia osoba dołączyła do grupy stażystów.

Organizatorzy, koordynator i beneficjenci życzą Wesołych Świąt.

 

Listopad 2011


W listopadzie ruszyła nowa grupa beneficjentów.

Kolejne osoby rozpoczęły swój udział w warsztatach "PRZEŁAMYWANIA STEREOTYPU ROLI MĘŻCZYZNY I KOBIETY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE",
a cześć z nich zgłosiło potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji i zrobienia kursów zawodowych.

W tym miesiącu jeden mężczyzna ukończył kurs na spawacza - jego trwające przez dwa miesiące szkolenia zwieńczyły zdane egzaminy.

Drugi z mężczyzn ukończył kurs na wózki widłowe, co potwierdza certyfikat i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nadal dwie osoby (kobieta i mężczyzna) odbywają staże zawodowe.

W przyszłym miesiącu kolejna nasza beneficjentka zacznie staż.

 

Październik 2011


W październikowych dwudniowych wartsztatach uczestniczyło 16 osób. Było to 12-tu mężczyzn i 4 kobiety.
Były to warsztaty pozytywnej autoprezentacji.
Na zajęciach grupa na początku wspólnie wypracowała definicję "prezentacji siebie".
Później beneficjenci stworzyli listy swoich pozytywów w czterech obszarach: wygląd fizyczny, umiejętności, cechy charakteru, relacje z innymi. Dyskutowano czy pozytywna autoprezentacja to chwalenie się, nieskromność, pycha? Czy i po co warto umieć mówić o sobie dobrze?
Każdy z uczestników zajęć mógł przećwiczyć swoją autoprezentację.

Osoba, która w poprzednim miesiącu rozpoczęła kurs na spawacza - nadal go kontynuuje.
Kolejna osoba rozpoczęła kurs na wózki widłowe.

W miesiącu październiku kolejne dwie osoby rozpoczęły staże zawodowe. Jest to jeden mężczyzna i jedna kobieta.

Październik to czas intensywnej rekrutacji nowych beneficjentów na kolejny cykl warsztatów.

 

 

 

Wrzesień 2011


Tematem warsztatów w miesiącu wrześniu było efektywne poszukiwanie pracy.
Warsztaty były dwudniowe a uczestniczyło w nich 16 osób (13 mężczyzn i 3 kobiety).

Na zjęciach w formie wykładu przedstawiano różne drogi szukania pracy oraz sposoby pracodawców na znalezienie pracownika.
Dokonano porównania sposobów pracodawców i pracowników. Następnie na ćwiczeniach trenowano działania, które należy wykonać by znaleźć pracę.
Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie ochrony danych osobowych.

Mężczyźni, którzy w poprzednim miesiącu rozpoczęli kurs na wózki widłowe, z powodzeniem zdali egzaminy.
Jedna osoba podniosła swoje kwalifikacje zawodowe ukończywszy kurs manicure z elementami przedłużania i stylizacji paznokci.
Kolejna osoba rozpoczęła kurs spawacza, który ma się planowo zakończyć w listopadzie.

Jedna z kobiet z końcem obecnego miesiąca zakończyła swój udział w stażu, natomiast druga będzie go jeszcze kontynuować do 10 października.
 

 

Sierpień 2011


 W miesiącu sierpniu odbyły się kolejne dwudniowe warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla trzeciej grupy beneficjentów.
Ich tematem była "Redukcja slangu i zachowań kryminalnych".
W warsztatach uczestniczyło 19 osób - 16 mężczyzn i 3 kobiety.
Takie działania przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie w miesiącu sierpniu 3 mężczyzn ropoczęło kurs obsługi wózków widłowych. Trzymamy kciuki za pozytywny wynik egzaminów .
Dwie osoby - kobieta i mężczyzna, uczystniczyli w kursie obsługi kas fiskalnych. Kurs trwał od 9-go do 11-go sierpnia.
Egzaminy beneficjenci zdali z oceną bardzo dobrą, co potwierdzają otrzymane przez nich stosowne dokumenty.

A w miesiącu wrześniu planujemy kolejne kursy.

Dwie kobiety nadal kontynuują staże zawodowe.

 

 

Lipiec 2011


W lipcu odbył się drugi warsztat dla trzeciej grupy beneficjentów. Tematem warsztatu była komunikacja z elementami asertywności.
W warsztacie uczestniczyło 20 osób - 4 kobiety i 16 mężczyzn.

 

Czerwiec 2011


Image

W czerwcu wystartowała kolejna grupa beneficjentów w warsztatach na temat przełamywania stereotypów we współczesnym świecie.
Grupa liczyła 16 osób - 4 kobiety i 12 mężczyzn.

Dwóch beneficjentów rozpoczęło i ukończyło kurs na wózki jedniowe.

Zakończył się również trwający od kwietnia kurs na spawacza.

Nadal dwie nasze beneficjentki odbywają staże zawodowe.

Image Image
Image Image
Image Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2011


W połowie maja odbyły się kolejne warsztaty dla drugiej grupy beneficjentów.
Zazwyczaj warsztaty odbywają się w sobotę i niedzielę, lecz tym razem wyjątkowo trwały w niedzielę i poniedziałek.
Na szczęście zmiana ta nie przeszkodziła nikomu w dotarciu na zajęcia.

Tematem warsztatów była umiejętność pozytywnej autoprezentacji, uczestniczyło w nich 17 osób - 4 kobiety i 13 mężczyzn.

Nadal trwa kurs spawacza.

 

Kwiecień 2011


W kwietniu odbyły się kolejne warsztaty dla drugiej grupy beneficjentów.

Tematem warsztatów była nauka efektywnego poszukiwania pracy, uczestniczyło w nich 17 osób - 4 kobiety i 13 mężczyzn.

Jedna kobieta z początkiem miesiąca zakończyła kurs komputerowy i w ramach projektu rozpoczęła staż w organizacji pozarządowej.

Kolejna kobieta w połowie miesiąca także rozpoczęła staż.

Jeden mężczyzna rozpoczął kurs spawacza.

 

Marzec 2011


 

W marcu odbyły się kolejne warsztaty dla drugiej grupy beneficjentów.

Ich tematem była redukcja slangu i zachowań kryminalnych, a uczestniczyło w nich 17 osób - 4 kobiety i 13 mężczyzn.

Mężczyzna uczestniczący w kursie na magazyniera z obsługą komputera zakończył szkolenie pełnym sukcesem.

Jedna kobieta, która w lutym rozpoczęła 5-tygodniowy kurs komputerowy nadal w nim uczestniczy.

 

Chcemy się także pochwalić, że wszystkie kobiety uczestniczące w kursie obsługi kas fiskalnych oraz mężczyzna
uczestniczący w kursie zgrzewacza rurociągów PE pozytywnie zdali egzaminy kończące kursy.

Dwóch naszych beneficjentów zakończyło udział w programie zgodnie z zaplanaowaną dla nich ścieżka uczestnictwa,
a do programu weszła kolejna nowa osoba, którą w kwietniu planujemy wysłać na kurs spawacza.

W planach na kwiecień mamy również dwa staże, na które zostaną skierowane dwie nasze beneficjentki.

 

Luty 2011


 

Luty to czas intensywnych szkoleń.

Odbyły się dwudniowe warsztaty "Komunikacji z elementami asertywności" dla drugiej grupy beneficjentów.
W warsztatach uczestniczyło 17 osób (14 mężczyn i 3 kobiety).

5 naszych beneficjentów ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs na wózki widłowe.

Trzy kobiety uczestniczą w kursie obsługi kas fiskalnych, a jeden mężczyzna w kursie na magazyniera z obsługą komputera.
Kolejny mężczyzna odbywa kurs na zgrzewacza rurociągów PE.

Jednocześnie planujemy by jeszcze w tym miesiącu jedna kobieta rozpoczęła 5-tygodniowy kurs komputerowy.
Mamy nadzieję, że podniesienie kwalifikacji pomoże im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy :)

 

Image

 

Styczeń 2011


 

Pierwsza grupa beneficjentów miała dwudniowe warsztaty "Pozytywnej autoprezentacji".
W warsztatach uczestniczyło 15 osób - 10 mężczyzn i 5 kobiet.

Jednocześnie druga grupa beneficjentów ropoczęła swój udział w programie. 16 osób (14 mężczyzn i 2 kobiety) uczestniczyło
w dwudniowym warsztacie "Przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety we współczesnym świecie".

Pragniemy zawiadomić, że nasz beneficjent, który był na kursie spawacza pozytywnie przeszedł egzaminy i zdobył uprawnienia do pracy na takim stanowisku smiley.

Pięciu naszych podopiecznych rozpoczęło kurs na wózki widłowe. Kurs zakończy się na początku lutego, a my już trzymamy kciuki za zdane egzaminy yes.

Image Image
Image Image
Image Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

Grudzień 2010


 W miesiącu grudniu odbył się kolejny warsztat "Efektywnego poszukiwania pracy".
W warsztacie wzięło udział 10 mężczyzn i 5 kobiet.

Jednocześnie pragniemy zawiadomić, że z osób, które rozpoczęły kursy zawodowe już 3 mężczyzn ukończyło kursy na wózki jezdniowe,
2 osoby ukończyły intensywny kurs komputerowy, a jedna kurs na magazyniera z obsługą komputera.
Wszyscy otrzymali stosowne dokumenty potwierdzające ich nowe umiejętności.

W bieżącym miesiącu prowadzona jest rekrutacja do projektu dla kolejnych 15 osób na drugą grupę warsztatową.

 

Listopad 2010


Trwa kolejny warsztat - redukcji slangu i zachowań kryminalnych.

W warsztacie uczestniczy 10 mężczyzn i 5 kobiet.

Ruszyły również pierwsze kursy zawodowe:

  • trzej mężczyźni uczestniczą w kursie na wózki jezdniowe
  • jeden mężczyzna rozpoczął kurs na spawacza
  • dwie kobiety uczestniczą w kursie komputerowym
  • jeden mężczyzna z końcem miesiąca rozpocznie kurs na magazyniera z obsługą kas fiskalnych


Druga nasza beneficjentka podjęła staż zawodowy jako pracownik biurowy organizacji pozarządowej.

Ogółem z naszej oferty warsztatowej skorzystało na tę chwilę 10 mężczyzn i 6 kobiet.

 

 

Warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurs komputerowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs na wózki jezdniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs na spawacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2010


Trwa warsztat komunikacji z elementami asertywności.

W warsztacie uczestniczy 10 mężczyzn i 5 kobiet.

 

Rozmowa z naszym beneficjentem - Danielem, odbywającym staż jako opiekun w świetlicy środowiskowej w Zgierzu.

M – Cześć Danielu, jesteś naszym beneficjentem. Co sądzisz o programie „Lepiej dla Nas”?

D – Program jest świetny. Okazał się dla mnie wielką szansą. Warsztaty są bardzo ciekawe i rozpocząłem staż w świetlicy środowiskowej.

M - Właśnie chciałabym porozmawiać chwilę stażu. Na czym on polega?

D – Jest to praca z dziećmi od 6-u do 14-tu lat. W świetlicy jestem codziennie 8 godzin. Przede wszystkim pomagam dzieciom odrabiać lekcje,
a później odbywają się zajęcia tematyczne (każdego dnia inne). W poniedziałek - plastyka, wtorki - filmowe wieczorki, środa – konkursy i quizy,
czwartki – wspólne gotowanie, piątki z nutką.

M – Lubisz pracę z dziećmi?

D – Wcześniej nie pomyślałbym, że mógłbym coś takiego robić. Teraz bardzo się cieszę, że skorzystałem z takiej propozycji.

M – Co najbardziej Ci się podoba w pracy z dziećmi?

D – Dzieci są spontaniczne, otwarte, łatwo z nimi złapać „wspólny język”. Najbardziej lubię poniedziałki, kiedy są zajęcia plastyczne.

M – Słyszałam, że sam jesteś uzdolniony plastycznie

D – Tak, to prawda. Zawsze lubiłem zajęcia plastyczne, a teraz przekazuję swoją wiedzę dzieciom i wspólnie bawimy się sztuką, wykorzystując
różne materiały (farby, plastelina, glina itp.). To wspaniała przygoda dla mnie i dla dzieci. Cieszy mnie, że tak chętnie korzystają z moich rad,
naśladują, dobrze się bawią.

M – Czy w tej pracy zdarzają się trudne sytuacje?

D – Wiesz, dzieci są różne. Część z nich pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo. I te bywają przewrażliwione na punkcie własnego
wyglądu, statusu materialnego, a w sytuacjach dla siebie nowych i nieznanych szybko się zniechęcają, wycofują, smutnieją. Trzeba być bardzo
uważnym i delikatnym w pracy z nimi.

M – Czy sprawia problem tak duża różnica wieku między dziećmi?

D – To też wymaga szczególnej uważności.  Maluchami trzeba się bardziej opiekować, ale nie zapominając o tym by i starsi czuli moje
zainteresowanie i się nie nudzili. To jest wyzwanie… ale wiesz, samego mnie to zaskoczyło, że ja chyba lubię wyzwania.

M – Czyżbyś zaczął wiązać swoją przyszłość z taką pracą? Słyszałam, że dzieciaki uwielbiają cię.

D – Naprawdę bardzo miło mi to słyszeć. Tak, coraz bardziej zastanawiam się nad dalszym kształceniem się w tym kierunku.

M – To ja trzymam kciuki za realizację tych planów. Do zobaczenia na warsztatach.

D. – Do zobaczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2010


Odbywa się pierwszy z zaplanowanych pięciu dwudniowych warsztatów na temat:
- przełamywanie stereotypu roli mężczyzny i kobiety we współczesnym świecie

W warsztacie uczestniczy 10 mężczyzn i 5 kobiet.

Pierwszy z naszych beneficjentów rozpoczął staż zawodowy jako opiekun w świetlicy środowiskowej w Zgierzu.

Zakupiliśmy sprzęt komputerowy niezbędny do relizacji programu