Kadra

Monika Pawlak   instruktor terapii uzależnień, kierownik hostelu w Łodzi
     
Małgorzata Rudnicka   psycholog, specjalista terapii uzależnień, realizator Programu Adaptacji Społecznej w Łodzi
     
Małgorzata Kobierecka            koordynator programu "Lepiej dla Nas"