Aktualności

Program "Udany Start" Zakończony


Program trwał od czerwca 2008 do maja 2010 roku.

Ogółem w programie wzięło udział 140 beneficjentów, w tym 120 uczestniczyło w warsztatach.

Zakładaliśmy, że odbędzie się 60 kursów, lecz udało nam się zrealizować więcej, bo aż 64 kursy :)

Przez czas trwania programu :

 • - 5 osób ukończyło kurs na palacza
 • - 1 osoba kurs na masażystę
 • - 3 osoby kursy spawania (3-a wybranymi metodami)
 • - 18 osób kurs na kasy fiskalne
 • - 35 osób kurs na wózki
 • - 2 osoby kurs stylizacji paznokci.

Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w następujących warsztatach:

 • - komunikacji z elementami asertywności
 • - redukcji slangu i zachowań kryminalnych
 • - efektywnego poszukiwania pracy
 • - pozytywnej autoprezentacji

Udział w programie wzięło 26 kobiet i 114 mężczyzn (w tym 41 osób, to osoby między 18 a 24 r. życia - 34 mężczyzn, 7 kobiet.)

Program cieszył się dużym zainteresowaniem i został bardzo dobrze przyjęty przez beneficjentów.

 

VII Cykl Warsztatów Programu "Udany Start"


VII cykl warsztatów odbywał się w Sokolnikach od stycznia do kwietnia.

Zostały ukończone kursy:

 • - 3 kasy fiskalne
 • - 1 stylizacja paznokci
 • - 7 wózki widłowe

W warsztatach wzięło udział 25 osób.

 

VI Cykl Warsztatów Programu "Udany Start"


Zakończył się kolejny cykl. Warsztaty były prowadzone w Małkowie od października 2009 do stycznia 2010.

Zakończone kursy:

 • - obsługi kas fiskalnych - 1
 • - obsługi wózków jezdniowych - 7
 • - stylizacji paznokci - 1
 • - palacza - 1
 • - spawacza - 1

W warsztatach uczestniczyło 15 osób.

 

V Cykl Warsztatów Programu "Udany Start"


Zakończono V cykl warsztatów.
Termin trwania warsztatów: lipiec - październik 2009 roku.

Kursy zakończone:

 • - kurs obsługi kas fiskalnych - 5 osób
 • - kurs na spawacza - 1 osoba
 • - kurs obsługi wózków jezdniowych - 6 osób

 Ogółem cykl warsztatów ukończyło 15 osób.

 

IV Cykl Warsztatów Programu "Udany Start"


Zakończyliśmy czwarty cykl warsztatów projektu „Udany Start”

Czas trwania warsztatów: kwiecień – lipiec 2009 roku.
Zakończone kursy:

 • - kurs na palacza - 1 osoba
 • - kurs na kierowcę-operatora wózków jezdniowych - 5 osób

Ogółem cykl warsztatów ukończyło 17 osób.
 

III Cykl Warsztatów "Udany Start"


Zakończono trzeci cykl warsztatów projektu „Udany Start”

Warsztaty trwały od stycznia do kwietnia 2009 roku.

Zakończono:

 • - kurs na palacza - 2 osoby
 • - kurs na kierowcę-operatora wózków jezdniowych - 5 osób
 • - kurs na masażystę - 1 osoba
 • - kurs obsługi kas fiskalnych - 6 osób

Ogółem w warsztatach uczestniczyło 17 osób.

II Cykl Warsztatów "Udany Start"


Zakończyliśmy drugi cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu „Udany Start”

Warsztaty odbywały się od października 2008 roku do stycznia 2009 roku.

Podczas warsztatów odbyły się:

 • - 3 kursy obsługi kas fiskalnych
 • - 1 kurs na palacza
 • - 2 kursy na kierowcę-operatora wózków jezdniowych

Ogółem w warsztatach uczestniczyło 16 osób

 

I Cykl Warsztatów Programu "Udany Start"


Zakończyliśmy pierwszy cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu „Udany Start” 

Odbył się jeden kurs na spawacza oraz trzy kursy na kierowcę-operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Warsztaty trwały od lipca do października 2008 roku.

Ogółem w warsztatach uczestniczyło 15 osób.

 

Projekt "Udany Start"


Od 1 czerwca realizujemy projekt "Udany Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Główne cele projektu to wzrost potencjału osobistego, kwalifikacji zawodowych i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych na terenie woj. łódzkiego.

Kiknij po więcej informacji