Kadra

Za działania naszej placówki odpowiadają:

 

Karolina Beim – psycholog, kierownik świetlicy środowiskowej „Przystań” w Zgierzu oraz terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Fundacji „Arka” w Zgierzu. Prowadzi zajęcia grupowe i warsztatowe z obszaru profilaktyki uzależnień oraz współczesnych patologii dzieci i młodzieży. Realizator programu animacji kulturalnej „Teraz Kultura” oraz programów psychoedukacyjnych „Trzeźwe inspiracje – lato z kulturą i sportem” i „Kolejne wyzwanie – szczęśliwa rodzina” dla podopiecznych Programu Adaptacji Społecznej oraz „Zróbmy razem coś dobrego” i „Kolorowe Ulice” dla dzieci. Przeszkolona w zakresie HIV/AIDS. Specjalista konsultant „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii” dla Miasta Zgierza, w ramach projektu „Decydujmy razem”. Odbyła szkolenie nt. pracy z osobami uzależnionymi metodą Dialogu Motywującego.

Marta Łaszkiewicz - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wychowawca w świetlicy środowiskowej „Przystań”. Została przeszkolona w pracy z osobami uzależnionymi. Realizator programu profilaktyki narkotykowej dla dzieci i młodzieży Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyła kurs i posiada certyfikat animacji działań twórczych z dziećmi i młodzieżą oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Stale pogłębia swój warsztat pedagogiczny poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z obszaru opieki nad dziećmi i ich wychowania. Realizowała projekty m.in. „Zróbmy razem coś dobrego”, „Wolne Muzeum Sztuk Ulicznych” „Kolorowe Ulice” oraz „Zielone świetliki”. Jej pasją jest taniec, którym zaraża podopiecznych naszej świetlicy.

Katarzyna Majdańska – pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wychowawca w świetlicy środowiskowej „Przystań”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła kurs i posiada certyfikat animacji czasu wolnego dzieci oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Stale pogłębia swój warsztat pedagogiczny poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z obszaru opieki nad dziećmi i ich wychowania. Realizowała projekty m.in. „Kolorowe Ulice” oraz „Zielone świetliki”. Jako znany miłośnik kotów, uwrażliwia dzieci na tematy związane z ekologią oraz ochroną zwierząt.

Barbara Abramek – studentka pedagogiki, wychowawca w świetlicy środowiskowej „Przystań”. Odbyła praktyki w Domu Kultury jako animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Posiada kurs wychowawcy kolonijnego. Uwielbia gotować, dlatego błyskawicznie trafiła do serc dzieci przez ich małe żołądki.

Jarosław Baranowski - nasza ostoja wszelkich prac twórczych i remontowych. Złota rączka dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawna huśtawka, naprawiona ławka, wybudowany kosz do gry - to zasługa naszego zdolnego i kreatywnego współpracownika.