Ogłoszenia

W odpowiedzi na informację umieszczoną w bazie konkurencyjności, jak i również poprzez poszukiwania na rynku firm szkoleniowych, otrzymaliśmy pewną liczbę ofert dotyczących możliwości przeprowadzenia kursów zawodowych, które rozpoczynają się w styczniu 2018 roku. Z otrzymanych propozycji wyłoniliśmy te najkorzystniejsze pod kątem stosunku ceny do ilości godzin szkoleniowych jak i dojazdów naszych uczestników na szkolenia.  Ważna była też gwarancja, że kurs rozpocznie się w wyznaczonym przez nas terminie styczniowym.

Z 5 ofert na organizację kursu obsługi wózków widłowych, zwyciężyła oferta firmy JGL Logistic przy ulicy Tuszyńskiej 60 w Łodzi.

Z 2 ofert na przeprowadzenie szkolenia z uprawnień G1, wybraliśmy ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4.

Z 3 ofert na przeprowadzenie szkolenia sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych wybraliśmy firmę Centrum Szkoleń BHP z ul. Siedleckiej 3B Łodzi.

Oferta na przeprowadzenie kursu spawania wpłynęła tylko jedna. Inna firmy, co których wysłaliśmy takie zapytanie, nie odpowiedziały na nie. Ponieważ firma ZDZ w Łodzi przy ulicy Łąkowej 4 dała się poznać, jako instytucja rzetelna i godna zaufania, zdecydowaliśmy się, że uczestnik naszego projektu, podejmie w niej szkolenie.

Oferta na przeprowadzenie kursu wychowawcy kolonijnego/opiekuna grupy wpłynęła tylko jedna. Niestety inne firmy, które przeprowadzają takie szkolenia, nie planowały szkoleń w tym czasie. W związku z przedstawieniem konstruktywnej oferty przez firmę Into The World Mariusz Gorzycki, zdecydowaliśmy się na zrealizowanie przez nią kursu.

 

 
W związku z planowanymi kursami dla uczestników naszego projektu „Odzyskane Potencjały”  – szukamy firm, które przeszkolą naszych podopiecznych.
Poszukujemy firm, które zrealizują kursy w kierunku:
Realizacja kursu eksploatacji urządzeń energetycznych (elektryk) dla 1 osoby
Realizacja kursu sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych lub obsługi kas fiskalnych dla 2 osób
Realizacja kursu operatora wózków jezdniowych dla 5 osób
Realizacja kursu spawania dla 2 osób
Realizacja kursu wychowawcy kolonijnego / opiekuna grupy z egzaminem MEN dla 2 osób
Prosimy o zgłaszanie swoich ofert do dnia 02 stycznia 2018, gdyż chcielibyśmy wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać listownie na adres Fundacja Arka ul. Kopernika 37 Łódź. Można wysłać ofertę także mailowo oraz dodatkowo, ewentualnie wstępnie potwierdzić gotowość przedstawienia takiej oferty pod telefonem 42 637 55 59 lub pod numerem 502080976.
Wszystkie kursy powinny rozpocząć się w miesiącu styczniu i w przypadku elektryka czy operatora wózków wtedy zakończyć się egzaminem.
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy. Prosimy przy składaniu ofert podawać swój aktualny numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Prosimy, żeby w Państwa ofercie była zawarta informacja o posiadanym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prosimy o podanie ceny kursu za jedną osobę, ilość planowanych przez Państwa godzin kursu oraz krótki opis merytoryczny proponowanych zajęć.  Proszę o podanie informacji, o miejscu, w którym chcą Państwo przeprowadzić kurs (przy pewnych kursach istnieje możliwość, żeby odbyły się w naszej placówce). Państwa oferty mogą dotyczyć, zarówno kursów indywidualnych, jak i grupowych gdyż nasi podopieczni mogą dołączyć do już zrekrutowanej przez Państwa grupy. Kursy mogą się odbywać w ciągu tygodnia lub być realizowane w trybie weekendowym. Nie planujemy cateringu podczas zajęć.
Kryteriami wyboru najlepszej oferty są cena za kurs (w tym ilość godzin kursu w stosunku do ceny) oraz zawartość merytoryczna kursu. Ważne jest dla nas Państwa doświadczenie w przeprowadzaniu takich szkoleń. Preferowane są kursy odbywające się na terenie Łodzi 
Interesują nas kursy pewne – tj. takie, gdzie wykonawca gwarantuje przeprowadzenie kursu w proponowanym terminie.
W trakcie kursu w sali szkoleniowej musi wisieć plakat informacyjny z informacją o projekcie Odzyskane Potencjały. Realizator kursu powinien posługiwać się w stosunku do naszych beneficjentów ologowanymi dokumentami (lista obecności, dzienniki zajęć, certyfikat ukończenia). Stosowne wzory dostarczymy Państwu przed zajęciami.
Prosimy o zaznaczenie, czy kurs przez Państwa realizowany będzie zakończony egzaminem wewnętrznych czy egzaminem zewnętrznym, przed komisją egzaminacyjną z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
 

 

W odpowiedzi na informację umieszczoną w bazie konkurencyjności, jak i również poprzez poszukiwania na rynku firm szkoleniowych, otrzymaliśmy pewną liczbę ofert dotyczących możliwości przeprowadzenia kursów zawodowych, które rozpoczynają się w wrześniu 2017 roku. Z otrzymanych propozycji wyłoniliśmy te najkorzystniejsze pod kątem stosunku ceny do ilości godzin szkoleniowych jak i dojazdów naszych uczestników na szkolenia.  Ważna była też gwarancja, że kurs rozpocznie się w wyznaczonym przez nas terminie majowym.

Z 3 ofert na organizację kursu obsługi wózków widłowych, zwyciężyła oferta firmy JGL Logistic.

Z 2 ofert na przeprowadzenie szkolenia z uprawnień G1, wybraliśmy ofertę firmy Thomas.

Oferta na przeprowadzenie kursu spawania wpłynęła tylko jedna. Inna firmy, co których wysłaliśmy takie zapytanie, nie odpowiedziały na nie. Ponieważ firma ZDZ w Łodzi przy ulicy Łąkowej 4 dała się poznać jako instytucja rzetelna i godna zaufania, zdecydowaliśmy się, że uczestnik naszego projektu, podejmie w niej szkolenie.

 


 

W związku z planowanymi kursami dla uczestników naszego projektu „Odzyskane Potencjały”  – szukamy firm, które przeszkolą naszych podopiecznych.

Poszukujemy firm, które zrealizują kursy w kierunku:

·         Realizacja kursu eksploatacji urządzeń energetycznych (elektryk) dla 1 osoby

·         Realizacja kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 lub 3 osób

·         Realizacja kursu spawacza dla 1 osoby

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert do dnia 01 września 2017, gdyż chcielibyśmy wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać listownie na adres Fundacja Arka ul. Kopernika 37 Łódź. Można wysłać ofertę także mailowo oraz dodatkowo, ewentualnie wstępnie potwierdzić gotowość przedstawienia takiej oferty pod telefonem 42 637 55 59 lub pod numerem 502080976.

Wszystkie kursy powinny rozpocząć się w miesiącu wrześniu 2017 ale mogą trwać w kolejnym miesiącu/ach o ile wymaga tego program kursu.

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy. Prosimy przy składaniu ofert podawać swój aktualny numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Prosimy, żeby w Państwa ofercie była zawarta informacja o posiadanym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prosimy o podanie ceny kursu za jedną osobę, ilość planowanych przez Państwa godzin kursu oraz krótki opis merytoryczny proponowanych zajęć.  Proszę o podanie informacji, o miejscu, w którym chcą Państwo przeprowadzić kurs (przy pewnych kursach istnieje możliwość, żeby odbyły się w naszej placówce). Państwa oferty mogą dotyczyć, zarówno kursów indywidualnych, jak i grupowych gdyż nasi podopieczni mogą dołączyć do już zrekrutowanej przez Państwa grupy. Kursy mogą się odbywać w ciągu tygodnia lub być realizowane w trybie weekendowym. Nie planujemy cateringu podczas zajęć.

Kryteriami wyboru najlepszej oferty są cena za kurs (w tym ilość godzin kursu w stosunku do ceny) oraz zawartość merytoryczna kursu. Ważne jest dla nas Państwa doświadczenie w przeprowadzaniu takich szkoleń. Preferowane są kursy odbywające się na terenie Łodzi.

Interesują nas kursy pewne – tj. takie, gdzie wykonawca gwarantuje przeprowadzenie kursu w proponowanym terminie.

W trakcie kursu w sali szkoleniowej musi wisieć plakat informacyjny z informacją o projekcie Odzyskane Potencjały. Realizator kursu powinien posługiwać się w stosunku do naszych beneficjentów ologowanymi dokumentami (lista obecności, dzienniki zajęć, certyfikat ukończenia). Stosowne wzory dostarczymy Państwu przed zajęciami.

Prosimy o zaznaczenie, czy kurs przez Państwa realizowany będzie zakończony egzaminem wewnętrznych czy egzaminem zewnętrznym, przed komisją egzaminacyjną z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.


 

Archiwalne

W odpowiedzi na informację umieszczoną w bazie konkurencyjności, jak i również poprzez poszukiwania na rynku firm szkoleniowych, otrzymaliśmy pewną liczbę ofert dotyczących możliwości przeprowadzenia kursów zawodowych, które rozpoczynają się w maju 2017 roku. Z otrzymanych propozycji wyłoniliśmy te najkorzystniejsze pod kątem stosunku ceny do ilości godzin szkoleniowych jak i dojazdów naszych uczestników na szkolenia.  Ważna była też gwarancja, że kurs rozpocznie się w wyznaczonym przez nas terminie majowym.

Z 4 ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego, wybraliśmy propozycję Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodka Kształcenia Zawodowego nr 15 w Zgierzu.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu kucharskiego, najlepszą ofertą była propozycja Fundacji Wasza Szansa w Zgierzu.

Z 3 ofert na organizację kursu obsługi wózków widłowych, zwyciężyła oferta firmy JGL Logistic.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózków widłowych, wybraliśmy ofertę firmy JGL Logistic.

Z 4 ofert na przeprowadzenie kursu florystyki, wybraliśmy ofertę firmy Centrum Florystyki.

Z 6 ofert na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, wybraliśmy ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodka Kształcenia Zawodowego nr 15 w Zgierzu.

Z 4 ofert na przeprowadzenie szkolenia z uprawnień G1, wybraliśmy ofertę firmy Thomas.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu operatora/programisty CNC, wybraliśmy ofertę firmy Ampro.

Z powodu braku ofert, kurs baristy nie odbędzie się.

Kurs spawacza nie odbędzie się, gdyż uczestnik zrezygnował z tego kursu.

 


 

W związku z planowanymi kursami dla uczestników naszego projektu „Odzyskane Potencjały”  – szukamy firm, które przeszkolą naszych podopiecznych.

Poszukujemy firm, które zrealizują kursy w kierunku:

·         Realizacja kursu baristy dla 1 osoby

·         Realizacja kursu eksploatacji urządzeń energetycznych (elektryk) dla 2 osób

·         Realizacja kursu operatora obrabiarki CNC dla 1 osoby

·         Realizacja kursu sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych dla 1 osoby

·         Realizacja kursu operatora wózków jezdniowych dla 1 osoby

·         Realizacja kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 1 osoby

·         Realizacja kursu komputerowego dla 1 osoby (kurs najchętniej w Zgierzu, gdyż osoba ma trudności z poruszaniem się)

·         Realizacja kursu gastronomicznego/kucharskiego dla 1 osoby

·         Realizacja kursu bukieciarki/florystki dla 1 osoby

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert do dnia 02 maja 2017, gdyż chcielibyśmy wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać listownie na adres Fundacja Arka ul. Kopernika 37 Łódź. Można wysłać ofertę także mailowo oraz dodatkowo, ewentualnie wstępnie potwierdzić gotowość przedstawienia takiej oferty pod telefonem 42 637 55 59 lub pod numerem 502080976.

Wszystkie kursy powinny rozpocząć się w miesiącu maju

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy. Prosimy przy składaniu ofert podawać swój aktualny numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Prosimy, żeby w Państwa ofercie była zawarta informacja o posiadanym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prosimy o podanie ceny kursu za jedną osobę, ilość planowanych przez Państwa godzin kursu oraz krótki opis merytoryczny proponowanych zajęć.  Proszę o podanie informacji, o miejscu, w którym chcą Państwo przeprowadzić kurs (przy pewnych kursach istnieje możliwość, żeby odbyły się w naszej placówce). Państwa oferty mogą dotyczyć, zarówno kursów indywidualnych, jak i grupowych gdyż nasi podopieczni mogą dołączyć do już zrekrutowanej przez Państwa grupy. Kursy mogą się odbywać w ciągu tygodnia lub być realizowane w trybie weekendowym. Nie planujemy cateringu podczas zajęć.

Kryteriami wyboru najlepszej oferty są cena za kurs (w tym ilość godzin kursu w stosunku do ceny) oraz zawartość merytoryczna kursu. Ważne jest dla nas Państwa doświadczenie w przeprowadzaniu takich szkoleń. Preferowane są kursy odbywające się na terenie Łodzi lub w kilku, wymienionych przypadkach w Sieradzu.

Interesują nas kursy pewne – tj. takie, gdzie wykonawca gwarantuje przeprowadzenie kursu w proponowanym terminie.

W trakcie kursu w sali szkoleniowej musi wisieć plakat informacyjny z informacją o projekcie Odzyskane Potencjały. Realizator kursu powinien posługiwać się w stosunku do naszych beneficjentów ologowanymi dokumentami (lista obecności, dzienniki zajęć, certyfikat ukończenia). Stosowne wzory dostarczymy Państwu przed zajęciami.

Prosimy o zaznaczenie, czy kurs przez Państwa realizowany będzie zakończony egzaminem wewnętrznych czy egzaminem zewnętrznym, przed komisją egzaminacyjną z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

 


 

W odpowiedzi na informację umieszczoną w bazie konkurencyjności, jak i również poprzez poszukiwania na rynku firm szkoleniowych, otrzymaliśmy pewną liczbę ofert dotyczących możliwości przeprowadzenia kursów zawodowych, które rozpoczynają się w styczniu 2017 roku. Z otrzymanych propozycji wyłoniliśmy te najkorzystniejsze pod kątem stosunku ceny do ilości godzin szkoleniowych jak i dojazdów naszych uczestników na szkolenia.  Ważna była też gwarancja, że kurs rozpocznie się w wyznaczonym przez nas terminie styczniowym.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu gastronomicznego, wybraliśmy propozycję firmy GoWork.

Z 6 ofert na przeprowadzenie kursu fryzjerskiego, najlepszą ofertą była propozycja Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

 Z 7 ofert otrzymanych na przeprowadzenie kursu pracownika biurowego, wybraliśmy ofertę firmy Neo Consulting.

Z 6 ofert na organizację kursu obsługi wózków widłowych, zwyciężyła oferta firmy JGL Logistic.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu obsługi żurawi samojezdnych, wybraliśmy ofertę firmy Budus, jednak uczestnik wycofał się z uczestnictwa w tym kursie, zatem kurs nie odbędzie się.

Z 2 ofert na przeprowadzenie kursu obsługi maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, wybraliśmy ofertę Ośrodka Szkolenia, Konsultacji i Ochrony Pracy w Sieradzu.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu obsługi koparko-ładowarek, wybraliśmy ofertę firmy Budus .

Z 4 ofert na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, wybraliśmy ofertę firmy Centrum Szkoleń BHP.

Z 2 ofert na przeprowadzenie szkolenia z uprawnień G1, wybraliśmy ofertę firmy Thomas.

Z 5 ofert na przeprowadzenie szkolenia z uprawnień G2, wybraliśmy ofertę firmy Thomas.

Z 3 ofert na przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG, wybraliśmy ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

Z 4 ofert na przeprowadzenie kursu operatora/programisty CNC, wybraliśmy ofertę firmy Ampro.

 


 

W związku z planowanymi kursami dla uczestników naszego projektu „Odzyskane Potencjały” – szukamy firm, które przeszkolą naszych podopiecznych.

Poszukujemy firm, które zrealizują kursy w kierunku:

 • Realizacja kursu fryzjerskiego dla 1 osoby (najchętniej w Sieradzu, ale może być też w Łodzi)
 • Realizacja kursu palacza dla 1 osoby (najchętniej Sieradz lub Łódź)
 • Realizacja kursu dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych dla 2 osób
 • Realizacja kursu operatora obrabiarki CNC (drewno) dla 1 osoby
 • Realizacja kursu sprzedawcy dla 1 osoby
 • Realizacja kursu operatora koparko/ładowarki dla 2 osób
 • Realizacja kursu operatora wózków jezdniowych dla 1 osoby
 • Realizacja kursu operatora kruszarki dla 1 osoby (najchętniej w Sieradzu bądź w Łodzi)
 • Realizacja kursu operatora żurawi (różnego typu) dla 1 osoby (najchętniej w Sieradzu bądź w Łodzi)
 • Realizacja kursu spawania metodą TIG dla 1 osoby
 • Realizacja kursu gastronomicznego/kucharskiego dla 1 osoby
 • Realizacja kursu pracownika biurowego dla 1 osoby

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert do dnia 31 grudnia 2016, gdyż chcielibyśmy wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać listownie na adres Fundacja Arka ul. Kopernika 37 Łódź. Można wysłać ofertę także mailowo oraz dodatkowo, ewentualnie wstępnie potwierdzić gotowość przedstawienia takiej oferty pod telefonem 42 637 55 59 lub pod numerem 502080976.

Wszystkie kursy powinny rozpocząć się w miesiącu styczniu.

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy. Prosimy przy składaniu ofert podawać swój aktualny numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Prosimy, żeby w Państwa ofercie była zawarta informacja o posiadanym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prosimy o podanie ceny kursu za jedną osobę, ilość planowanych przez Państwa godzin kursu oraz krótki opis merytoryczny proponowanych zajęć. Proszę o podanie informacji, o miejscu, w którym chcą Państwo przeprowadzić kurs (przy pewnych kursach istnieje możliwość, żeby odbyły się w naszej placówce). Państwa oferty mogą dotyczyć, zarówno kursów indywidualnych, jak i grupowych gdyż nasi podopieczni mogą dołączyć do już zrekrutowanej przez Państwa grupy. Kursy mogą się odbywać w ciągu tygodnia lub być realizowane w trybie weekendowym. Nie planujemy cateringu podczas zajęć.

Kryteriami wyboru najlepszej oferty są cena za kurs (w tym ilość godzin kursu w stosunku do ceny) oraz zawartość merytoryczna kursu. Ważne jest dla nas Państwa doświadczenie w przeprowadzaniu takich szkoleń. Preferowane są kursy odbywające się na terenie Łodzi lub w kilku, wymienionych przypadkach w Sieradzu.

Interesują nas kursy pewne – tj. takie, gdzie wykonawca gwarantuje przeprowadzenie kursu w proponowanym terminie.

W trakcie kursu w sali szkoleniowej musi wisieć plakat informacyjny z informacją o projekcie Odzyskane Potencjały. Realizator kursu powinien posługiwać się w stosunku do naszych beneficjentów ologowanymi dokumentami (lista obecności, dzienniki zajęć, certyfikat ukończenia). Stosowne wzory dostarczymy Państwu przed zajęciami.

Prosimy o zaznaczenie, czy kurs przez Państwa realizowany będzie zakończony egzaminem wewnętrznych czy egzaminem zewnętrznym, przed komisją egzaminacyjną z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.W związku z planowanymi kursami dla uczestników naszego projektu „Odzyskane Potencjały” – szukamy firm, które przeszkolą naszych podopiecznych.

 

Poszukujemy firm, które zrealizują kursy w kierunku:

 • Realizacja kursu doradcy kredytowego dla 1 osoby
 • Realizacja kursu instruktora fitness dla 1 osoby
 • Realizacja kursu dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych dla 3 osób
 • Realizacja kursu krawieckiego dla 1 osoby
 • Realizacja kursu sprzedawcy dla 1 osoby
 • Realizacja kursu obsługi koparko/ładowarki dla 1 osoby (w Łodzi lub w Sieradzu)
 • Realizacja kursu obsługi koparki dla 1 osoby
 • Realizacja kursu asystentka sekretarka dla 1 osoby
 • Realizacja kursu spawania metodą TIG 2 osób
 • Realizacja kursu animatora czasu wolnego dla 3 osób

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert do dnia 29 sierpnia 2016, gdyż chcielibyśmy wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać listownie na adres Fundacja Arka ul. Kopernika 37 Łódź. Można wysłać ofertę także mailowo lub ewentualnie wstępnie potwierdzić gotowość przedstawienia takiej oferty pod telefonem 42 637 55 59 lub pod numerem 502080976.

Wszystkie kursy muszą rozpocząć się w miesiącu wrześniu.

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy.

Prosimy, żeby w Państwa ofercie była zawarta informacja o posiadanym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prosimy o podanie ceny kursu za jedną osobę, ilość planowanych przez Państwa godzin kursu oraz krótki opis merytoryczny proponowanych zajęć. Proszę o podanie informacji, o miejscu, w którym chcą Państwo przeprowadzić kurs (przy pewnych kursach istnieje możliwość, żeby odbyły się w naszej placówce). Państwa oferty mogą dotyczyć, zarówno kursów indywidualnych, jak i grupowych gdyż nasi podopieczni mogą dołączyć do już zrekrutowanej przez Państwa grupy. Kursy mogą się odbywać w ciągu tygodnia lub być realizowane w trybie weekendowym. Nie planujemy cateringu podczas zajęć.

Kryteriami wyboru najlepszej oferty są cena za kurs (w tym ilość godzin kursu w stosunku do ceny) oraz zawartość merytoryczna kursu. Ważne jest dla nas Państwa doświadczenie w przeprowadzaniu takich szkoleń.

Interesują nas kursy pewne – tj. takie, gdzie wykonawca gwarantuje przeprowadzenie kursu w proponowanym terminie.

W trakcie kursu w Sali szkoleniowej musi wisieć plakat informacyjny z informacją o projekcie Odzyskane Potencjały. Realizator kursu powinien posługiwać się w stosunku do naszych beneficjentów ologowanymi dokumentami (lista obecności, dzienniki zajęć, certyfikat ukończenia). Stosowne wzory dostarczymy Państwu przed zajęciami.