Gotowi Na Sukces

 

Z dniem pierwszego października ruszył nowy projekt „GOTOWI NA SUKCES”.

Planujemy, że do przez cały czas jego trwania 50 osób przejdzie zaplanowaną dla nich ścieżkę uczestnictwa.

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Planowany okres realizacji programu - od października 2013 do czerwca 2015.

Projekt adresowany jest do osób uzależnionych leczących się  na terenie woj. łódzkiego. Jego zadaniem jest wdrożyć kompleksowe działania mające na celu  nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych potrzebnych do znalezienia i utrzymania pracy przez kobiety i mężczyzn będących w końcowej fazie lub po terapii w ośrodkach Fundacji Arka (w Łodzi, Zgierzu i Męckiej Woli) oraz w ośrodku Monar w Sokolnikach.

Osoby uzależnione mają niewielki potencjał życiowy, słabe umiejętności społeczne, małą odporność na stres i porażki, spore braki w wykształceniu, małe lub żadne doświadczenie zawodowe, nie umieją się poruszać na rynku pracy, brakuje im doświadczeń w załatwianiu spraw urzędowych.

Cele projektu:

  • wzrost umiejętności społecznych i psychologicznych uczestników projektu
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uzależnionych
  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia
  • wyrównanie szans kobiet uzależnionych

Fundacja Arka jest organizacją realizującą politykę równych szans płci, której zależy
na udziale w projekcie osób na zasadach sprawiedliwej i otwartej rekrutacji

Szczegółowy opis programu - kliknij

Program Operacyjny EFS