Program Terapii Ulicznej

 

Program Terapii Ulicznej jest prowadzony od 1993 roku.

Na terenie województwa łódzkiego byliśmy pierwszą i jedyną wówczas placówką prowadzącą tego typu działalność, polegającą na pracy w środowisku czynnych narkomanów (motywowanie do podjęcia leczenia, interwencje kryzysowe, redukcja szkód, organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci osób uzależnionych, organizacja koncertów charytatywnych na ich rzecz, zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkolną w zakresie profilaktyki uzależnień). Przez kilka lat prowadziliśmy również spotkania ze skazanymi i osadzonymi w aresztach, którzy byli uzależnieni od narkotyków w obszarze motywowania ich do utrzymania abstynencji i edukacji HIV/AIDS - Zakład Karny w Łodzi przy ul. Kraszewskiego, Zakład Karny w Łowiczu.

Terapeuci uliczni, dzięki swojej mobilności, znajomości środowiska i umiejętności nawiązywania kontaktu z tak specyficznym klientem - skutecznie mogą nieść pomoc narkomanom i ich bliskim.

Tego typu formuła pracy pozwala na dotarcie do dużej grupy potencjalnych klientów, którzy z różnych powodów nie korzystają z pomocy punktów, czy innych placówek do tego powołanych.

Terapia Uliczna prowadzona przez Fundacje ARKA w Łodzi, dzięki wieloletnim doświadczeniom dopracowała się szerokiego, specyficznego programu. Działania Terapeutów ulicznych nie są ograniczone jedynie do redukowania szkód związanych z nadużywaniem narkotyków (i to tylko drogą iniekcji: poprzez rozdawnictwo igieł, strzykawek i prezerwatyw), ale - odpowiednio do potrzeb - terapeuci aktywnie penetrują środowisko osób uzależnionych i zajmują się także poradnictwem, prowadzą edukację dotyczącą zagrożeń związanych z narkomanią (HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby, degradacja osobowości, zaprzepaszczenie życiowych szans i inne konsekwencje brania). To, co wyróżnia nasz program, to także oferta dla rodzin osób uzależnionych (interwencje w domach). W naszym pojęciu zadania terapeuty ulicznego powinny obejmować wiele różnych obszarów. Ale zawsze jest to praca "w terenie".

Atutami Programu Terapii Ulicznej jest to, że:
•  Odpowiada na wiele zapotrzebowań społecznych
•  Jest adresowany do wielu grup
•  Reaguje na pojawiające się nowe wyzwania
•  Pomógł wielu osobom w podjęciu decyzji o zmianie swojego życia
•  Przyczynił się do ograniczenia szkód związanych z zażywaniem narkotyków

Odbiorcy programu:
•  osoby uzależnione od narkotyków
•  osoby eksperymentujące z narkotykami
•  młodzież szkolna w wieku 14 - 19 lat
•  rodziny osób biorących narkotyki
•  dorośli zainteresowani tematyką uzależnień

Autorem i prowadzącym Program Terapii Ulicznej jest Cezary Majdański