Świetlica Środowiskowa "Przystań" w Zgierzu

Świetlica Środowiskowa "Przystań" w Zgierzu mieści się w zabytkowym, XIX-wiecznym budynku "Dom tkacza" przy ul. Narutowicza 10.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego.

Obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, z terenu miasta Zgierza.

 

Świetlica funkcjonuje:

W czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach 14-19.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

 

Zadania realizowane w trakcie działania świetlicy, to:

 • Zajęcia treningowe z zakresu rozwijania zdolności twórczych, poszukiwanie nowych zainteresowań, zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego.
 • Zajęcia plastyczne, wystawy własnej twórczościi.
 • Kontakty z atrakcyjnymi ludźmi, artystami, twórcami.
 • Wyjścia do kin i teatrów.
 • Wizyty w interesujących miejscach, kontakt z instytucjami i ludźmi preferującymi odmienny styl życia.
 • Wycieczki i rajdy plenerowe, organizowanie biwaków.
 • Zajęcia sportowe (wyjścia na basen, na lodowisko, do parku linowego, organizowanie turniejów sportowych etc.).
 • Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień.
 • Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych, akcji świątecznych.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji, redukowanie braków w nauce, wspólne omawianie materiału.
 • Poszerzanie i utrwalanie wiadomości z zakresu wiedzy szkolnej, poprzez zajęcia przygotowane z użyciem technik interaktywnych (sprzęt audio-wideo, projektor multimedialny).
 • Nawiązywanie współpracy z pedagogami szkolnymi i wychowawcami, ewentualnie w danym przypadku z kuratorem sądowym.