Lepiej dla Nas

 

  Program "Lepiej dla nas" z końcem sierpnia został zakończony.
 

Do projektu przystąpiło 107 beneficjentów, a w tym 106 przeszło całą
zaplanowaną dla nich ścieżkę uczestnictwa.

57 osób ukończyło kursy zawodowe a 10 odbyło półroczne staże zawodowe.

Więcej w naszych aktualnościach

 

        Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji programu - od sierpnia 2010 do sierpnia 2012.

Projekt adresowany jest do osób uzależnionych leczących się w ośrodku "Monar" w Sokolnikach,
ośrodku Fundacji "Arka" w Zgierzu oraz osób, które zakończyły terapię odwykową.

Osoby uzależnione mają niewielki potencjał życiowy, słabe umiejętności społeczne, małą odporność na stres
i porażki, spore braki w wykształceniu, małe lub żadne doświadczenie zawodowe, nie umieją się poruszać
na rynku pracy, brakuje im doświadczeń w załatwianiu spraw urzędowych.

Cele projektu:

  • wzrost umiejętności społecznych i psychologicznych uczestników projektu
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uzależnionych
  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia
  • wyrównanie szans kobiet uzależnionych

Ogółem w projekcie będzie uczestniczyć 100 osób.

Fundacja Arka jest organizacją realizującą politykę równych szans płci, której zależy
na udziale w projekcie osób na zasadach sprawiedliwej i otwartej rekrutacji

Szczegółowy opis programu - kliknij                                        Przebieg realizacji programu - kliknij