Fundacja ARKA

 

 

AKTUALNOŚCI

Dołączyliśmy do programu PAJACYK - pomoc psychospołeczna.

Więciej informacji - KLIKNIJ

 

 

O FUNDACJI

Fundacja ARKA powstała 1993 roku.

Została założona przez grupę osób, które swoje życie zawodowe związały z pracą z ludźmi uzależnionymi.


Prowadzimy stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień, dwa hostele dla osób, które ukończyły leczenie, program terapii ulicznej
oraz programy szkoleniowe.

Szkolimy różne grupy społeczne i zawodowe w obszarze profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS.

Placówki Fundacji ARKA znajdują się na terenie województwa łódzkiego: w Łodzi, Zgierzu i Męckiej Woli k/Sieradza.

Współpracujemy z wieloma instytucjami rządowymi i pozarządowymi (UNDP, Krajowe Centrum ds. AIDS,
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, MONAR, organa samorządowe, MOPS, etc.)

Posiadamy wyszkoloną, certyfikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi
i zakażonymi HIV.

Zrealizowaliśmy wiele programów o zasięgu krajowym, posiadamy też doświadczenie w realizacji programów unijnych.
 

Fundacja Arka jest finansowana przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


 

Rejestracja sądowa:
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000102687
NIP: 726-00-16-800
REGON: 470691916

Rachunek bankowy:
Bank PKO S.A. VII Oddział w Łodzi.
76 1240 2539 1111 0000 3938 1893