Projekt "Biorąc-Daję"

W grudniu 2008 r. Fundacja „Arka” otrzymała od Urzędu Miasta Zgierza zabytkowy, XIX-wieczny budynek architektury poprzemysłowej. Otworzyło to przed pracownikami Fundacji możliwość realizacji nowych projektów, skierowanych do lokalnej społeczności.

Bazując na doświadczeniach w prowadzeniu Programu Adaptacji Społecznej w placówkach w Łodzi i Zgierzu oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Słoneczna ulica", stworzyliśmy kompleksowy projekt pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom po kryzysach życiowych.

W ramach projektu „Biorąc – daję”, realizujemy dwa, niesłychanie ważne programy społeczne:

  • Świetlica środowiskowa „Przystań” - dla dzieci z terenu miasta Zgierza w wieku 7-16 lat. Więcej na temat programu przeczytają Państwo na stronie świetlicy.
  • Program socjalno-readaptacyjny „Nowy start” - program wychodzenia z bezdomności dla osób po kryzysach życiowych, które w trakcie pobytu w naszej placówce, dzięki kompleksowej pomocy w różnych obszarach funkcjonowania, wracają do życia w społeczeństwie.