Programy zakończone

Zakończyliśmy trwający od czerwca 2008 do maja 2010 program "Udany Start" 

Pogram był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.2.1. - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W programie wzięło udział ogółem 140 osób.

Program obejmował warsztaty integracji społecznej i zawodowej, kursy zawodowe oraz pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Więcej


Zakończono program "Lepsze Życie" trwający od stycznia 2006 do marca 2008.

W programie wzięło udział ogółem 120 osób.

Program obejmował warsztaty intergracji społecznej i zawodowej, kursy zawodowe oraz poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Więcej