Lepsze Życie

Program realizowany był od stycznia 2006 do marca 2008.

Program skierowany był do osób bezrobotnych uzależnionych od narkotyków i/lub alkoholu poddających się leczeniu.

W programie wzięło udział ogółem 120 osób, w tym 15 kobiet.

Wszyscy uczestniczyli w warsztatach aktywizacji zawodowej, na których:

  • zapoznali się z aktywnymi formami poszukiwania pracy,
  • nauczyli się przygotowywać własne CV oraz listy motywacyjne
  • przetrenowali skuteczne metody autoprezentacji
  • poprawili jakość swojej komunikacji interpersonalnej.

Nasi beneficjenci chętnie korzystali z możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

  • 25 osób ukończyło kurs obsługi kas fiskalnych
  • 21 osób ukończyło kurs obsługi wózków jezdnych
  • 5 osób ukończyło kurs na spawacza
  • 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. E.

Pierwotnie zakładaliśmy, że z kursów zawodowych skorzysta 50 osób lecz dzięki zaoszczędzonym środkom
udało nam się pomóc 52 osobom podnieść kwalifikacje zawodowe.

Do dyspozycji beneficjentów był też Punkt Doradztwa Zawodowego, w którym zainteresowane osoby
na bieżąco otrzymywały informacje o wolnych miejscach pracy, pomoc w kontaktach z pracodawcami
i fachową pomoc w poszukiwaniu pracy.
Beneficjenci korzystali z pomocą pracownika punktu z urządzeń biurowych tj. kserokopiarki, skanera
i komputera z dostępem do Internetu.

Już z chwilą zakończenia programu 38 osób podjęło pracę zarobkową poświadczoną umową o pracę,
a 30 osób podjęło pracę w warunkach wolontariatu.

Udział w projekcie zwiększył szanse uczestników na podjęcie pracy i zmienił ich całościowy sposób funkcjonowania.